TARTALOM

NÉVADÓNK

 

KÉNYSZERŰ BEVEZETŐ

Szükség van ránk egyáltalán?

          A civil társadalom

Őszíntén, nyíltan egymás közt

Civil szervezetek

Mi hiányzik?

Egy követhető példa

A civil társadalom visszatérésének kora

          Parkinson-beteg szervezetek Magyarországon

 

KÜLDETÉSÜNK ÉS TEVÉKENYSÉGÜNK

Az Alapítvány célja          

         Motivációnk

Működési területünk

Tevékenységünk terjedelme

Küldetésünk

Tagság és nyilvánosság

Munkamódszerünk

Adományok és tevékenységünk támogatása

 

 

AZ ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÓI, TÁMOGATÓK ÉS TISZTSÉGVISELŐK

Az alapító és segítői

Elnökeink életrajza

Külön köszönetet érdemlő támogatóink

Prof.Dr.Dr. Birkmayer Jörg G.D.
Prof.Dr.Knoll József

 

Dr.Molnár Gyula

 

 

CÉGADATOK, ELÉRHETŐSÉGEINK, HIRDETMÉNYEK

Cégbejegyzési adatok

Hirdetmények

Elérhetőségeink

Pályázati felhivás

 

 

 

 

 

 

 

 

NÉVADÓNK

 

WALTER BIRKMAYER
Univ.-Prof.Dr.Med.

 

    Dr. Birkmayer 1910. május 5-én született Bécsben. Orvosi diplomáját 1936-ban a Bécsi Egyetemen szerezte meg. 1932-ben, (22 évesen) belépett a Nemzeti Szocialista Pártba és 1938 szeptemberétől alhadnagyi rendfokozatot viselt. 1939-ben kiderült, hogy családfáján nem tudja igazolni a tiszta árja származást, ami miatt. "másodfokú zsidó keveréknek" minősítették és 1939. decemberében kiebrudalták. Ettől kezdve rendfokozat nélküli orvosként dolgozott a reguláris hadseregben, ahol a fiatal, tehetséges ideggyógyászra nagy szükség volt a háborús sebesültek ellátásában.

    1942-ben, Oroszországban megsebesült, ezért visszatért Bécsbe, ahol a bécsi agysérülteket ellátó kórház főorvosa lett. 1945-ben a háború befejeztével mentesítették, és a Szociáldemokrata Akadémikusok Szövetsége segítségével megtarthatta orvosi praxisát. Megbízható források szerint 3.000-nél is több beteg gyógyítása fűződik a nevéhez.

    Felismerve annak a jelentőségét, hogy a neurológiai rehabilitáció egy elkülönült és fontos ága az ideggyógyászatnak, hozzálátott az agyon belül lejátszódó neurobiológiailag reaktív mechanizmusok feltárásához. Megfigyelései alapján jutott annak a felismerésére, hogy a sérülések felborítják a különböző reaktív vegyületek vagy a neurotranszmitterek egyensúlyát, és ez okozza azt, hogy a paciensek viselkedése vagy szimptómái rendkívül sokféleképpen manifesztálódnak.

    1953-ban karrierje gyors ütemben kezdett felfelé ívelni. A Parkinson-kór kezelése területén elért kimagasló eredményei hamar feledtették a közvéleménnyel múltját, és hamarosan egyike lett a népszerű "tévéorvosoknak".

    1960-ban tevékenységének súlypontját áthelyezte a Parkinson-kór kezelésére. Ekkor történt ugyanis, hogy Dr. Hornykiewicz bécsi farmakológus demonstrálta, hogy a Parkinson betegek agyában a dopamin szintje alacsonyabb a szokásosnál. ő és Dr. Carrlcon hitt abban, hogy a levodopa, a dopamin szintézisének előnyaga, meggyógyíthatja a betegséget.

    Dr. Hornykiewicz és Dr. Birkmayer megkezdte Parkinson betegek L-dopával történő kezelését. Találmányukat 1961-ben publikálták. Mivel hamarosan kiderült, hogy az L-dopa okozza a betegek számos melléktünetét, hozzáláttak a mellékhatások visszaszorításának kutatásához.

    A kutatások hosszú éveken át folytak. Eközben Birkmayer professzor fia, Georg befejezte orvosi tanulmányait és csatlakozott az apja által végzett kutatásokhoz. 1970-ben jelentkezett a közös munka első eredménye, a Lisuride nevű terápiás L-dopa készítmény kidolgozása. A Lisuride arra stimulálja a szervezetet, hogy olyan láncműveleteket végezzen el, melyek eredménye dopamin előállítása. A "családi team” hamarosan kiegészült más kutatókkal is, köztük a magyar Knoll József professzorral. A team 1975-ben publikálta a következő találmányt, a sejtvédő és egyben öregedés gátló L-deprenyl.-t, mely mind a mai napig az egész világon legelerjedtebben alkalmazott Parkinson gyógyszer, Jumex, Sinemet stb. néven.

    A nyolcvanas évek nagy felfedezése a nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) alkalmazása volt. A NADH nemcsak lassítja a betegség továbbfejlődését, de csökkenti és néha vissza is fordítja a kór tüneteit. Az intravénásan alkalmazott NADH Parkinson-kórral kapcsolatos klinikai tesztjeinek eredményéről szóló első kutatási beszámoló 1987-ben jelent meg és arról számolt be, hogy egy év alatt 450 paciens kezelése járt egyértelműen kimutatható pozitív eredménnyel.

    A gyógyszergyárak kísérletei saját NADH termék előállítására sorra kudarcot vallottak, mivel vagy nem tudták az igen könnyen, néhány óra alatt elbomló vegyületet stabilizálni, vagy a költségek megfizethetetlenül magasak voltak.

Ami a hatalmas kutatói és anyagi háttérrel rendelkező gyógyszergyáraknak nem sikerült, azt a két Birkmayer nemsokára megoldotta. Olcsóbb, tabletta formájú NADH-t dolgoztak ki, ami lehetővé tette, hogy a betegeknek ne kelljen infúzióra járniuk, és ára s szélesebb kör számra tette hozzáférhetővé. A kutatás eredménye stabil, a test által könnyen felszívható szájon át bevehető tabletta lett, melynek molekulái képesek áthatolni a vér-agy határon. A világszerte szabadalmazott készítmény neve ENADA lett.

    1996 áprilisában Georgetowni Egyetem Gyógyszerészeti Központja az általa elvégzett ellenőrző kísérletek eredményeire támaszkodva megkezdte az ENADA klinikai tesztjét krónikus fáradtsági szindróma (CFS), valamint 1996. júliusában az Alzheimer kór kezelésében

    A klinikai tesztek egy váratlan esemény miatt megszakadtak. A neurológia történelmének egyik legnagyobb alakja Prof. Dr. Walther Birkmayer 1996. december 10-én, 86 éves korában, Bécsben elhunyt. Emlékét megőrzi a nehezen megszámlálható szakfolyóirat cikk, tanulmány és könyv, valamint a sok ezer beteg, akik gyógyulásukat vagy tüneteik enyhülését neki köszönhetik. Neki állít emléket nevében a Professzor Birkmayer megnevezéssel Alapítványunk is.

 

 

 

 

 

 

 

KÉNYSZERŰ BEVEZETŐ

 

  Amikor - mintegy 10 évvel ezelőtt - diagnosztizálták nálam a Parkinson-kórt, megdöbbenéssel vettem tudomásul, hogy a Parkinson betegeknek Magyarországon nincs országos egyesülete. Pedig én arra voltam felkészülve, hogy milyen jó segítség lesz a bajban, hogy lesz egy hely, ahol találkozhatok hozzám hasonló betegekkel, eljárhatok gyógytornára és sok mindent megtudhatok a betegségről, távlati kilátásaimról és egyéb, hasznos tudnivalókról. Nosza, kéznél volt a számítógép és az Internet, ahol minden létező dolog megtalálható. "Parkinson" kulcsszóval kezdtem meg a keresgélést. Mint az előzmények után várható volt, magyar nyelvű Parkinson honlapot alig találtam. Megtudtam viszont, hogy miért nincs magyar Parkinson egyesület. Hamar rátaláltam ugyanis arra a két betegtársamra, akik hozzáláttak egy egyesület megszervezéséhez, azonban elmondásuk szerint kezdeti lelkesedésüket és kedvüket hamar elvette az a masszív ellenállás, amit pont azok részéről tapasztaltak, akiktől kezdeményezésük támogatását várták. Nem találtak egyetlen neurológust sem, aki csatlakozott volna a vállalkozáshoz.

     Úgy gondoltam, majd én belépek ebbe a kis vállalkozásba, de a két szervező kerek perec megmondta, hogy nekik elegük volt az egész tortúrából, és rájuk már ilyen ügyben senki ne számítson. Nem baj - gondoltam - magam is megbirkózok a feladattal, és előbb-utóbb csak lesz valaki, akivel szövetkezve életre hívhatunk egy egyesületet, alapítványt, szövetséget vagy valami ilyesmit. Várakozásomban nem csalódtam, mert (igaz, hogy csak három év elteltével), találkoztam Dr Molnár Gyula úrral, aki pontosan ugyanezen okból szörfözött az Interneten. Hamar összejöttünk, és örömmel állapítottuk meg, hogy elképzeléseink pontosan egybevágnak. Csakhamar azonban kiderült, hogy egy egyesület, szövetség stb. megalakítása jelentős mértékű ügyvédi közreműködést és nem kevés készpénzt igényel. Ezt én, mint nyugdíjas, Molnár doktor úr pedig mint kezdő orvos, nem tudtuk vállalni. A szakmai támogató hiányához tehát egy újabb hiány adódott, egy, az ügy iránt elkötelezett valaki, akinek van elég pénze erre a célra. Elég hamar világossá vált, hogy ilyen ember nincsen, vagy ha van, akkor nem vagyunk képesek felkutatni.

     Egyszer csak kezdett olyan érzésem lenni, mintha mindez már valamikor megtörtént volna. Hát persze! A helyzet arra hasonlított, mint amikor még több árucikket nem lehetett Magyarországon kapni. Ilyenkor az ember elment a Bécsi útra, és ott (valamicskével Hegyeshalom után) mindent megtalált, amit itthon hiába keresett. Innen adódott az ötlet, hogy keressük fel Bécsben Dr Birkmayer professzort , akinek intézetében Molnár doktor úr gyakorlati éveit töltötte. Ő ugyan nem nagyon bízott a dologban, de kívánságomra megbeszélt egy találkozót a professzor úrral. A megbeszélés rövid volt és operatív: Alig két óra múlva ugyanis Birkamyer professzor úr egyik munkatársának egy magyar Parkinson alapítvány létrehozásáról szóló ígérvényével indulhattunk haza.

     A tervből mára valóság lett. A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 2007. május 21-én kelt határozatával bejegyezte a Professor Birkmayer Alapítvány a Magyar Parkinson betegekért elnevezésű közhasznú szervezetet. (Hogy valamivel viszonozzuk Birkmayer professzor úr segítségét, az alapítványt apjáról, a világhírű ideggyógyászról neveztük el. (A névazonosság aligha zavaró, hiszen a fiú méltó apjához. A Q1 koenzimnek az ő nevéhez fűződő stabilizálása, valamint a Parkinson betegek Mekkájának számító két klinika szakmai irányítása megérdemli nevének megörökítését.)

     Most tehát itt vagyunk, lélekben megerősödve, létszámban még kevesen, de szakmai, szervezési és módszertani tudással a kezdéshez elegendő mértékben felvértezve látunk hozzá vállalt feladatnunk megvalósításához, amiről a honlap következő fejezeteiben esik majd szó.

     Előbb azonban van itt még valami: nevezetesen egy kérdés, mely lassacskán két éve hogy válaszra vár. Akkor (két évvel ezelőtt) a válasz egyik, nagy tekintélyű ideggyógyász főorvosunk részéről hangos és határozott NEM volt, miközben a mintegy 150 fős hallgatóság (akiknek zöme PK beteg volt), csöndben sunyított. Csak egy valaki akadt, aki felvette a kesztyűt, de tőle is hamar elvették a mikrofont.

     A kérdés a következő. Van-e szükség Magyarországon Parkinson beteg egyesületre? A társadalom egyik szegmensének (a Parkinson betegeknek) erre a kérdésre adott válaszától függ ugyanis Alapítványunk létjogosultsága. Kérjük Önöket, hogy magukban válaszoljanak most, és „nem” válasz esetén válaszoljanak rá majd az után hogy átolvasták honlapunkat.

Van-e ránk szükség egyáltalán?

"Parkinson beteg egyesületre pedig semmi szükségünk nincsen ! " - csattant fel Dr X , az XY Kórház Neurológiai Osztályának vezető főorvosa egy rendezvényen arra a bejelentésre, hogy már szerveződik egy civil Parkinson-beteg egyesület. A főorvos úrnak ez a spontán kifakadása már csak azért is érdekes volt, mert egy betegtársunk volt az, aki felvetette, hogy milyen jó lenne, ha volna egy klub vagy egyesület, ahol a betegek találkozhatnának, kötetlenül beszélgethetnének egymással, alkalmasint még orvosaikkal is.

     Ha az ügy két főszereplőjének megnyilvánulását általánosítanánk, akkor oda jutnánk, hogy a betegek igénylik, az orvosok pedig feleslegesnek tartják Parkinson-beteg egyesület létrehozását. Sajnos ez az általánosítás egyáltalán nem alaptalan, annál is inkább nem, mivel érdekes módon mára majdnem minden más betegségben szenvedő betegek már régóta létrehozták civil szervezeteiket, sőt azok országos hálózatát, addig nálunk, Parkinson betegeknél alig történt az elmúlt 15 év alatt valami. Néhány erőtlen kísérlet, 4 betegszervezet, összesen 200 főnél kevesebb taggal - ez minden, amit mi, mintegy húszezer (harmincezer?) Parkinson beteg fel tudunk mutatni. Feltételezésünk tehát aligha alaptalan. Mindazonáltal úgy gondoltuk, hogy kell itt még lennie valaminek, amiért ennyire passzívak betegtársaink. Alaposan átgondolva a dolgot a következő kérdés fogalmazódott meg. Mi lehet az oka annak, hogy - úgy tűnik - mi, parkinsonosok, mások vagyunk, mint a többi beteg? A hosszas töprengés - úgy gondoljuk - meghozta a választ erre a kérdésre, ami - reményeink szerint Önt is érdekli. Ha tévednénk, itt akár abba is hagyhatja az olvasást, mivel a fejezet ezt követő részében csak erről lesz szó.


Magunk közt nyíltan és őszintén

Most, hogy mi (a kérdés iránt érdeklődők) egymás közt maradtunk, azt javasoljuk, hogy nézzünk egy kicsit magunkba. Ha ezt megtettük, alighanem velünk együtt mindenki megállapította, hogy tényleg mások vagyunk, mint a többiek. Vajon miért? Nézzünk most szét magunk körül! Figyeljük meg, hogy kik járnak a különböző rendelőintézeti és kórházi osztályokra? Talán először vesszük észre, hogy addig, amíg más betegek között általában minden korosztály képviselve van, addig a Parkinson betegek között csupa hozzánk (és az említett főorvos úrhoz) hasonló korú embert, túlnyomórészt a ma 60-70 éves, tehát az 1937-1947 között született korosztályt látjuk. Mi a közös bennünk ? Az, hogy életünk aktív, fogékony szakaszának szinte teljes idejét (40 évvel számolva) 1957 és 1997. illetve 1967 és 2007 között éltük le. Az pedig történelmi tény, hogy Magyarországon 1938-cal kezdődően megszűnt létezni a civil társadalom, és újból csak a rendszerváltás után, és akkor is csak 2003-ban kezdett jelentősebb mértékben újra éledezni, amikor bennünket már inkább a közelgő nyugdíjas élet, mint a társadalom kérdései foglalkoztattak. Észre sem vettük, hogy kimaradtunk valamiből, amiből az előttünk lévő korosztályok még, az utánunk jövők pedig ismét részesedtek.


Miből maradtunk ki?

Neveztessen a hagyományos értelemben vett polgári, azaz civil társadalmi létből. Ugyanis (tisztelet a kivételnek) az említett 40-50 éven át tartó időszakban hol a terror, hol pedig a mézes madzag formálta tudatunkat és eközben lassan, de biztosan bevésődött agyvelőnkbe a hatalom mindenhatóságának és feltétel nélküli tiszteletének attitűdje Az pedig, hogy a felszabadulást követően bizonyos mértékben lehetővé vált a fent és lent lévő társadalmi csoportok közötti átjárás, lényegében nem jelentett mást, mint azt, hogy a fejek lecserélődtek, de a rendszer maradt. Ez vezetett el odáig, hogy az átlagembernél egy társadalmilag magasabbra értékelt szintre feljutók orvosok, mérnökök, középvezetők, művészek stb. különböző módokon (külföldi utazásokkal, magasabb műveltségű és erkölcsi értékrendű személyekkel való találkozások útján) megismerkedhettek a civil társadalom fogalmával, és felismerve annak saját pozíciójukra való veszélyességét dezertáltak abból a társadalmi osztályból, melyből származtak és/vagy, mint József Attila írja. "Ezer esztendő távolából hátán kis batyuval kilábol a nép fia. Hol lehet altiszt, azt kutatja, holott a sírt, hol nyugszik atyja, azt kéne megbotoznia,"


R.Vespigniani: Törvényszéki palota

     Aztán, néhány évtized elteltével, ha lassan is, de az alsóbb néprétegek számára is megnyíltak a külföldi utazási és egyéb, korábban csak a kiváltságos rétegnek járó bizonyos lehetőségek, de őket (azaz bennünket !) külföldön járva inkább a fogyasztói társadalom fényes kirakatai kápráztatták el (a frizsider szocializmus és a Gorenje hűtőgépek beszerzésének korszaka). Aki pedig nyitott szemmel járt, és észrevette a társadalmi különbségeket, az hazatérve - ha nem tartotta a száját - hamarosan (pestiesen szólva) „megtapogathatta a tégláját” az államhatalom valamelyik intézményében.


A civil táradalom visszatérésének kora

Ugorjunk egy nagyot az időben, és landoljunk a mai Magyarországon ! Mostanában lassacskán kezd kibontakozni egy európai színvonalú civil társadalom. Egyre többen lesznek azok, akik már - bár a változás nehézségeit igen nehezen legyűrő - , de mindenképpen egy szabad országban születtek, és nőttek fel, és akik lassan már az anyatejjel szívják magukba az alapvető emberi jogokat, és akik hangját, ha úgy gondolják, hogy meg kell szólalniuk, már nem lehet semmiféle hatalom erejével elnyomni.

     Másrészt viszont itt vagyunk mi, a leharcolt, megfáradt sereg, akik közül sokan nem tudnak élni alapvető emberi jogaikkal sem, szinte fogalmuk sincs arról, hogy milyennek kellene lennie egy emberileg élhető életnek, miként juthatnak hozzá vagy szerezhetik meg maguknak mindazokat a javakat, amit egy civil társadalom juttathat kivétel nélkül minden állampolgárának. De honnan is tudnák ? Bár fogynak, de még mindig elég sokan vannak a kirekesztők, akik úgy gondolják, hogy ilyen-olyan okból nekik nagyobb és jobb rész jár a társadalmi juttatásokból, és akik ma sem sietnek mindenkit felvilágosítani arról, hogy mit is jelent az, hogy civil társadalom, és mik azok a civil szervezetek.


Civil társadalom, civil szervezetek civil betegszervezetek

Mi magunkra vállaljuk ennek a feladatnak az általunk felvállalható részét, és a továbbiakban ezekről a kérdésekről ejtünk néhány szót, a nagyobbtól a kisebb felé haladva: civil társadalom, civil szervezetek, civil beteg-szerveződések. E kis "civil állampolgári tanfolyam" végén újra fel lehet tenni majd a kérdést: kellenek-e nekünk alulról szerveződő civil Parkinson-beteg szervezetek.


A civil társadalom

Mint említettük, Magyarországon 1938-tól a rendszerváltásig eltelt jó 50 éven át a mindenkori hatalom képviselőié volt minden tekintetben a vezető szerep, és ismét József Attilát idézve "sok urunk nem volt se rest, se kába birtokát óvni ellenünk" és gondja volt arra, hogy a civil társadalom fogalma mielőbb eltűnjön, hogy aztán évtizedeken át vissza se térjen az állampolgárok szótárába. A rendszerváltásnál talán kicsit korábbi időtől (körülbelül 1987-től, a SZETA megalakulásától) számítva lassan véget ért ez a korszak, és a magyar emberek is kezdtek ráébredni arra, amit a világ sok-sok országának polgárai már régóta tudtak, hogy az ország társadalmi berendezkedésében nem az államé és szerveié az uralkodó szerep, hanem éppen fordítva, az állampolgároké, akiket ezeknek a szerveknek szolgálniuk kell.

     Röviden talán úgy mondhatnánk, hogy a civil társadalom relatíve független az államtól és olyan elvekre támaszkodik, mint az autonómia, az eltérő politikai és gazdasági nézetek egymás mellet élésének jogossága, a kölcsönös kötelesség- és segítségvállalás és a felelősség. Egy ilyen demokratikus társadalom (a civil társadalom) tagjai vitán és konszenzuson (általános megegyezésen) alapuló demokratikus eljárás révén a közérdeket szolgálják, és közvetítő szerepet töltenek be az állami és/vagy közhatalmi szervek és az állampolgárok között.


Civil szervezetek
 

A fentebb említett szerepet betöltő nem-kormányzati szervezetek magánszemélyek vagy kollektívák által szabadon (önkéntesen) alkotott csoportok, amelyek nem haszonszerzési célokat követnek és általában a társadalom érdekében fejtik ki alapvetően nem nyereség-orientált (non-profit) tevékenységüket (alapítványok, egyesületek, közhasznú szervezetek, önkormányzati társulások. Céljuk, hogy a nyilvánosság előtt a társadalmi jólétért egy szűkebb csoport vagy az egész közösség érdekében működjenek. Nem képviselik tagjaik gazdasági vagy személyes érdekeit.

     A szervezetek mérete és tevékenységi köre jelentősen eltérhet. Működésük szerint lehetnek szolgáltató és/vagy érdekvédő szervezetek, melyek vagy különböző szolgáltatásokat nyújtanak (például a szociális területen), vagy elsődleges céljuk, hogy befolyásolják az állami intézmények tevékenységét és a közvéleményt. (Szigorúan véve a civil szervezetek fogalmát a dologhoz hozzátartozik, hogy a társadalomban alulról szerveződve jönnek létre és a tagjaikat érintő célokat követnek.)


Betegek civil szervezetei

"A másokon való segítés az ember természetes tulajdonságai közé tartozik. A történelem folyamán mindig voltak olyanok, akik felkarolták, segítették a bajbajutottakat egyénileg vagy valamilyen szervezetbe tömörülve. A segítés módja függött az egyén (vagy egyének) erejétől, lehetőségeitől, személyiségétől és a gondoskodás során szerzett gyakorlatától, tudásától." (Rácz Tiborné: Gondozási ismeretek.

     A rászorulók szervezett módon történő segítésének széles körű elterjedése a kereszténység elterjedéséhez köthető. A 19. század végétől az egyház mellett megjelentek a magánszemélyek és a civil szervezetek, melyek szerte a világon egyre nagyobb mértékben vállaltak át az egyháztól és az államtól beteggondozási és segélyezési feladatokat,

     1945 után Magyarországon (a "Keleti Blokk" többi országához hasonlóan) ezek a szervezetek fokozatosan elsorvadtak, mivel a szocialista államrendszer igyekezett elfojtani minden olyan szerveződést, melynek irányítása és ellenőrzése kívül esett kompetenciáján. A rendszerváltás után, az első szociális törvény 1993-ban történt megjelenését követően sorra jelentek meg az új ellátási és gondoskodási formákhoz kapcsolódó civil szervezetek, alapítványok és egyéb magán vagy közösségi szerveződések, többek között az egészségügy területén is.


Civil Parkinson beteg szervezetek


Nyugat-Európa majd minden országában már évtizedek óta kiépültek a konkrét betegségekre szakosodott, alulról szerveződő civil szervezetek, így a Parkinson-kórban szenvedő betegeket felkaroló egyesületek és alapítványok. országonként akár a százat is meghaladó tagszervezetből álló, az ország teljes területét lefedő hálózatai, sőt ezek nemzetközi együttműködési szervezete, az EPDA. A helyi Parkinson-beteg szervezetek taglétszáma minden EPDA tagországban több ezerre tehető. (Az amerikai Parkinson-kór Alapítvány (PDF), amely ma már dollármilliókkal gazdálkodik, eben az évben ünnepli 50 éves fennállását.)

     Magyarországon is egymás után alakultak meg a legkülönbözőbb betegségekben szenvedő betegek országos és helyi civil szervezetei, és számuk ma már több százra tehető. Az országos hatókörű civil betegszervezetek száma 50 körüli, és a legkülönbözőbb betegségekben szenvedő emberekhez szólnak, illetve érdekeiket képviselik. Az agybetegségek területén is több országos szervezet működik. Például a sclerosis multiplex, az Alzheimer kór, az autizmus és egyéb területeken.


A Parkinson betegséggel elég jó közelítéssel összehasonlítható sclerosis multiplex betegeknek országos hatáskörű civil szervezete például a (a teljesség igénye nélkül) a következő feladatokat látja el.

     A magyar lakosságot széles körben felvilágosítja és tájékoztatja az SM betegség természetéről, kezelésének lehetőségeiről, a társadalmi szolidaritás növekedése érdekében.

    Előmozdítja az SM betegséggel kapcsolatos ismeretek terjesztését és az új eredmények megismerését, különös tekintettel tudományos konferenciák, tapasztalatcserék, ismeretterjesztő fórumok megszervezése, és azokon való közreműködés területén.

Oktatást szervez az SM betegek ápolását és házi gondozását végzők számára

    Az ellátás megszervezése, szociális támogatás nyújtása, állami szervek és önkormányzatok mellett, különös tekintettel az otthoni ápolásra és a rehabilitációs tevékenységre.

     Tanácsadás az SM betegek minél magasabb szintű gyógyászati-, rehabilitációs- és szociális ellátásának megszervezéséhez.

Összefogja a helyi segítő szervezeteket, és szakmai irányítást nyújt részükre.

     A betegek szociális segítésének megszervezése annak érdekében, hogy lehetőséghez mérten tagjaik a legteljesebb életet élhessék a társadalom, környezetük és önmaguk javára.

     A tagok érdekeinek képviselete országosan a hivatalos szervek, hatóságok és más szervek előtt, valamint az SM Társaságok Nemzetközi Szövetségében, az Európai SM Platformban és más S M-eseket segítő nemzetközi szervezetekben.

     Aki akár csak egyszer is részt vesz az évente egyszer megrendezett országos SM találkozón, garantáltan egy életre szóló élményben részesül, különösen akkor, ha az illető Parkinson beteg - ezt bizton állíthatjuk.


Parkinson beteg szervezetek Magyarországon

 Hol vagyunk mi ettől ? Mit tudunk felmutatni mi, Parkinson betegek a fentiekhez képest? Most ideértve a parkinsonizmust is a rendszerváltás óta eltelt bő másfél évtized alatt (mint már szó volt róla) összesen négy Parkinson beteg szervezetet sikerült létrehozni, melyek együttes taglétszáma sem éri le a 200 főt, miközben szerényen becsült létszámunk 20. 000 fő, plusz mintegy 5.000 határon túli magyar beteg.

     Nem lehet megkerülni a kérdést, hogy kiket terhel a felelősség (saját magunkat is beleértve) azért, hogy még csak kísérlet sem történik egy, az egész országot (netán a határon túli magyarságot is) lefedő független beteg szervezet kiépítésére?

"Rendezni végre közös dolgainkat,
Ez a mi munkánk, és nem kis kevés"

    Nézzük meg az ábrát! Általánosan elfogadott nézetek szerint egy európai kultúrállamban minden egyes Parkinson beteghez a következő ellátásnak (szakzsargonban mondva egészségügyi ellátó struktúrának) kell tartoznia.    Ki fogja Magyarországon ezt a rendszert kiépíteni és működtetni ? Hogy az állami egészségügyi szolgálat nem, az alighanem mindenki számára világos.

    Minden érintett (beteg, családtag, gondozó, orvos) gondolja át ezt a kérdést, és próbáljon meg rá a fentiek fényében elfogadható választ adni. Mi úgy érezzük, hogy birtokában vagyunk kérdésre adható releváns válasznak, de (a helyzetet jellemző módon) még mi maguk sem vesszük hozzá a bátorságot, hogy nyíltan kimondjuk. ("Fecseg a felszín, hallgat a mély." ) Pedig ha egy civil társadalomban nem lehet nyíltan megfogalmazni valami olyasmit, ami beteg emberek ellátásának színvonalát és életkörülményeit érinti, ott baj van. Ha pedig ez a jelenség a társadalomnak csak egy kis szegmensére (miránk, 20.000 Parkinson betegre) érvényes, akkor ebben a kis szegmensben van a hiba. Mi megkereshetnénk, de félünk rátalálni.

    De hagyjuk a bűnbakkeresést, és a szó helyet beszéljen a tett! Legyen a mi válaszunk a Professor Birkmayer Alapítvány létrehozása, aminek okát a fentiek után aligha kell részletezni, de melynek körülményei megérdemelik a nyilvánosságot és akit érdekelnek,,a Lábjegyzetben megtalálja.
Lábjegyzet

Az alapítvány létrejöttének körülményei


     Visszaugorva történetünk legelejére bizonyára emlékezünk arra, hogy minden oldalról milyen nagy mértékű érdektelenséget tapasztaltunk. A nem kevés felkért neurológus szakorvos részéről megnyilvánuló passzivitás még elviselhető lett volna, de a kezdeményezést bíráló, nem egy esetben alpári hangú, nemhogy orvoshoz, de kulturált emberhez nem illő hangvételű levelek végképpen elvették a két említett kezdeményező kedvét a dologtól. Én voltam az első jelentkező, aki vállalta, hogy felveszi a kesztyűt. Ők ketten minden jót, sok sikert kívántak, de köszönik szépen, nekik elegük volt belőle, ezért rájuk ne számítsak - mondták egybehangzóan.

     Nekem van egy (néhány) életfilozófiai alapelvem, melyek ez ideig jól beváltak. Az egyikük így szól: Küzdj, hogyha a cél nemes, ne állj ellen, ha nem érdemes. Miután úgy gondoltam, hogy egy önszerveződő civil Parkinson-beteg egyesület létrehozása elég nemes cél ahhoz, hogy érte a "küzdőtérre" lépjek és ne hagyjam magam elriasztani. De nem is lehetett volna, mivel elég makacs a természetem, és ha én egyszer valamit elhatározok, nem egykönnyen mondok le arról, hogy azt meg is valósítsam. Nem tartom szükségesnek, hogy visszaidézzem és közkinccsé tegyem azt a három évet, ami egy hozzám hasonló értékrenddel és szándékkal rendelkező társ keresésével eltelt, de ami végül eredménnyel járt. Egy Internetes levelezőlistán ugyanis összetalálkoztam Dr Molnár Gyula úrral, aki (csodák csodája!) maga is hasonló cipőben járt, ugyanehhez a tervhez keresett vállalkozó partnert. Hamarosan egyeztettük elképzeléseinket, melyek tökéletesen egybe vágtak, így azonnal hozzá is látunk a dologhoz. Azt ugyan nem gondoltuk, hogy egy év is rá fog menni arra, hogy találjunk egy harmadik társat, mivel ketten (én a nyugdíjamból, ő a kezdő orvosi fizetéséből) nem tudtuk semmilyen, a vonatkozó törvényeknek megfelelő szervezetet létrehozni, olyan magasak voltak a várható költségek. Így most már ketten kerestük tovább, "fehérek közt egy európait" aki hozzánk hasonlóan elkötelezett és van némi pénze is, amit rá tud szánni egy Parkinson- beteg egyesület megalakításának költségeire. Abban is, mint (minden másban) egyetértettünk, hogy a cél érdekében hajlandók vagyunk akár az ördöggel is szövetkezni, és bárkivel szembeszállni.

     Miután Magyarországon az ellenfelek lassacskán elfogytak (már m indenkinél próbálkoztunk, aki csak az eszünkbe jutott, az ördög meg nem tudni, hol az ördögben bujkált), elővetünk egy anekdotikus, de jól bevált módszert. Mint már beszéltünk róla, amikor még Magyarországon számos iparcikket nem lehetett az üzletekben kapni (például NDK turmix gépet, a kivehető ajtajút) szokásomban volt azzal ugratni a hoppon maradt vásárlót, hogy én tudok egy helyet, ahol minden kapható. Hogy hol? Hát a Bécsi úton, de elég messze. - Nem baj, hol az a bolt? Hát, rögtön Hegyeshalom után.

     Az ötlet bevált. Társam a szélmalomharcban ugyanis néhány évet gyakornokként Bécsben töltött a Birkmayer Institutban. Régi professzorával még ma is tartja a kapcsolatot, ezért megkértem, hogy ha legközelebb arra jár, vigyen magával és mutasson be a professzor úrnak. A többi az én dolgom.

     Hamarosan létrejött a találkozó, és megismerkedhettem Dr prof Birkmayerrel, akihez csak úgy, "az utcáról" bejutni nem volt nagyon szokás, de aki nagyon barátságosan fogadott mindkettőnket. Mielőtt szóhoz jutottam volna, látván remegésemet, ami a helyzetből adódó stressz hatására látványos mértékben fokozódott, a professzor úr először is megvizsgált, ellátott néhány gyógyszerelési és életviteli tanáccsal, s csak eztán kérdezte meg, hogy mi jártban vagyok nála.

    Jól előkészített mondókámba alig kezdtem bele, amikor a professzor úr megállított, és átvette a beszélgetés fonalát, amiből kitűnt, hogy kiválóan ismeri a magyarországi viszonyokat, ezért ezek ecsetelésére kár az időt vesztegetni. Majd hirtelen a telefonért nyúlt, valakivel váltott néhány szót, és ez a valaki rövidesen a helyszínre érkezett. A kölcsönös bemutatkozás és az igazán rövid beszélgetés után a professzor úr megígérte segítségét egy magyarországi alapítvány létrehozásában.

      Nem szédültem le a székről, mert szerencsére nem először jártam Európában, de azért néhányszor megfordult velem a szoba. Sok mindenre számítottam ugyanis, de arra nem, hogy ripsz-rossz elintézzük a dolgot, és egy megbízható ígérettel fogunk hazatérni.

     Ettől fogva már sínen volt az ügy. Molnár doktor úr magára vállalta az alapítvány létrehozásával kapcsolatos megbeszéléseket és adminisztratív feladatokat. Én ez alatt az idő alatt folytattam a korábban elindított honlap szerkesztését, de most már úgy, mint a még nem létező, de bizton létrejövő alapítvány honlapját. Időközben beindítottam az információ begyógyult gőzhengert, és hamarosan megismerkedtem mindenkivel, akivel csak lehetséges volt, főként a külföldi Parkinson beteg egyesületek képviselőivel. Egy, az EU Bizottsága által szervezett Páciensek és őssejtkutatás című konferencián beszélgettem Mary Baker asszonnyal az Európai Parkinson Egyesület elnökével és helyettesével, Susanna Lindvallal, akivel azóta is tartjuk a kapcsolatot, és pár szót tudtam váltani Rasheda Alival, a híres, ugyancsak Parkinson beteg ökölvívó lányával, a dán PK Egyesület munkatársaival, akik (úgy látszik Dániában már nincs ezen a területen mit csinálni) Európa különböző országaiban létesítendő Parkinson Walk-in House-ok (olyan helyek, ahol a nap 24 órájában mindig van valaki, aki ért a Parkinson-kóros és ahova a Parkinson beteg ember betérhet tanácsért, vigasztalásért, bármiért) létrehozásán fáradoztak (Te Úr Isten! Hol vagyunk mi ettől?) A közelemben ülő angol neurológus professzorral, aki megfigyelte, hogy az általam bevett gyógyszernek a várható idő elteltével nem mutatkozott semmiféle hatása, és aki az akkori gyógyszer kombináció helyett másikat ajánlott, amire itthon áttérve állapotom lényegesen javult. Végül valamivel később megismerkedtem José Garcia-Pedrosa úrral, a most 50 (igen, ötven!) éves fennállását ünneplő Amerikai Országos Parkinson Alapítvány (NPF Inc.) elnökével, akitől szinte kérni se kellett, ellátott a beteg-egyesületek szervezési módszertanát és a betegségről szóló mindenféle aktuális tudnivalót tartalmazó irományokkal és videókkal, De annyival, hogy ha semmi mást nem teszünk, csak ezeket tesszük magyar nyelven közkinccsé (amihez megkaptuk az exkluzív fordítási és kiadási jogokat) már azzal is "megcselekedtük, mit megkövetelt a haza". Ezek az anyagok képezik azóta is honlapunk törzsanyagát és az Alapítvány folyamatosan megújuló információs bázisát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜLDETÉSÜNK ÉS TEVÉKENYSÉGÜNK

 

 


Az Alapítvány célja

 

 A Professor Birkmayer Alapítvány a Magyar Betegekért tevékenysége javítsa a Parkinson betegek életminőségét.

 

Működési területünk
   

    Az Alapítvány tevékenységét a magyar anyanyelvű betegek által lakott területre, azaz egész Magyarországra és a szomszédos országok magyar lakta területeire kívánja kiterjeszteni.

Munkamódszerünk
 

   A Parkinson betegek és családtagjaik vagy gondozóik életminősége javításának legfontosabb eszköze a betegek információkkal való ellátása, és ezáltal öntudatuk olyan mértékű növelése, hogy orvosaik gyógyító tevékenységét bár kritikus partneri viszonyban, de elismerjék és tanácsaikat elfogadják és kövessék. A tapasztalat azt mutatja, hogy igen nagy annak a veszélye, ha a betegek kizárólag betegségükkel foglalkoznak és öntudatukat is abból képezik le, különösen akkor, amikor bekövetkezik a mozgásképesség korlátozottsága.

    Emiatt a legnagyobb erőfeszítést a Parkinson betegek minél magasabb szintű információs kiszolgálásának kívánjuk szentelni. Ennek érdekében kapcsolatot építünk ki az Alapítványhoz hasonló magyar, külföldi és nemzetközi szervezetekkel, különösen az 50 éves működési tapasztalattal rendelkező amerikai Országos Parkinson Alapítvánnyal (NPF Inc.), Parkinson-kór Alapítvánnyal (PDF), valamint az Európai Parkinson Szövetséggel (EPDA).

    Az alapítvány működtetését a következő stratégiai célok és döntéshozatali elvek vezérlik

    Olyan innovatív, eredményorientált programokat és szolgáltatásokat vezetünk be, melyek egybeesnek a programokat és szolgáltatásokat igénybe vevők elvárásaival.

    Küldetésünk megvalósítása érdekében tevékenységünk és szolgáltatásaink igénybevételébe igyekszünk bevonni minden, a Parkinson-kór által érintett személyt és hozzátartozóit vagy gondozóit. Ennek érdekében tevékenységünkbe bevonunk minden etnikai, kulturális és vallási szervezetet és közösséget, stratégiai szövetségre lépünk az egészségügyi és üzleti élet szereplőivel.

   Tevékenységünket a Parkinson-kór kezelése és a betegekről való gondoskodás módjának meghatározásában nemzetközi kapcsolataink folyamatos ápolásával, kiszélesítésével és az elektronikus szakirodalmi információ szolgáltatásokra alapozva kívánjuk folytatni. A begyűjtött információkat magyar nyelvre lefordítva és/vagy kivonatolva Internet honlap, elektronikus hírlevél, valamint nyomtatott ismertetők és brosúrák formájában kívánjuk eljuttatni a betegcsoportokhoz és a Parkinson betegek gondozásával foglalkozó intézményekhez. Ezt a tevékenységünket releváns programokkal és támogatási szolgáltatásokkal valósítjuk meg.

Tevékenységünk motivációi

Mindennapi tevékenységünket a következő szándékok és motivációk vezérlik.

Minden napot optimista szellemi beállítottsággal töltünk el és a következő minőségek elérésére irányítjuk

* részvét
* tisztelet
* szenzibilitás
* elkötelezettség
* titoktartás
* becsületesség
* remény

Tevékenységünket összetartó csapatként a lehető legnagyobb hatékonysággal végezzük céljaink elérése érdekében
 
* Minden tevékenységünkben törekszünk a szakmai kiválóságra és az egyéni képességeket folyamatos képzéssel javítjuk.

* Kötelezettségeinek úgy teljesítjük, hogy az tükrözze integritásunkat, erkölcsösségünket és megbízhatóságunkat.

* Együtt tevékenykedő csapatként befogadó képesek és nyitottak vagyunk minden új eszme iránt, mely küldetésünk bármely részével kapcsolatos.

* Igyekszünk minden, Parkinson betegéggel érintett személy és hozzátartozói számára minőségi programokat és szolgáltatásokat nyújtani, és ezeket folyamatosan tökéletesítjük.

Munkánk kiterjedése
 

A köztudat javítása

   Elérni kívánjuk azt, hogy a társadalomban javuljon a Parkinson betegekről alkotott kép. Ezt olyan akciók segítik elő, melynek eredményeként regionális betegcsoportok jönnek létre, melyek létezése nagymértékű nyilvánosságot kap. Ilyen akciók lehetek például minden év április 11-én a Parkinson napi összejövetelek, rendezvények tartása, igénybe véve az eseménynek a média nyilvánosság felé történő közvetítésének lehetőségét.

 

A betegek pszichológiai támogatása

 

   A Parkinson betegek igen nehezen kommunikálnak az orvosokkal, közigazgatási szervekkel és hivatalokkal és hasonlókkal. Mindenekelőtt a stressz helyzet bekövetkezésétől félnek, amikor is betegségük tünetei nagymértékben felerősödnek. Ezek a helyzetek azonban pszichiáter segítségével végzett helyzetgyakorlatokkal megelőzhetők. Ehhez segítséget nyújtunk szakorvossal történő konzultációval és kezeléssel.

Gazdálkodás
 

   Az Alapítvány működése nem profitorientált, és minden bevételét a működtetésére forgatja vissza. Minden lehetséges pénzügyi forrást küldetésünk és stratégiai céljaink megvalósítására fordítunk.

Tagság és nyilvánosság
 

    Az Alapítvány nyitott a Parkinson betegek gondját-baját szívén viselő minden Parkinson beteg és betegszervezet, valamint egészségügyi dolgozó és intézmény, vallási felekezet és egyéb természetes vagy jogi személy számára és hozzá tagként minden magyar és külföldi magán- és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyesület társulhat. Hív és vár mindenkit, aki akár a legcsekélyebb mértékben tud és kész segíteni, az Alapítvány céljait elfogadja és meghatározott részt vállal az Alapítvány mindennapi tevékenységében.

    Az Alapítvány nyilvános, tevékenységét átláthatóan és teljes nyilvánossággal végezi ami nyilvánosság számára is a vonatkozó jogszabályok szerint ellenőrizhető.

Adományok és tevékenységünk támogatása

   Amint valaki meglátja az "adományok" szót, azonnal a pénz jut eszébe. Ezen nem szabad csodálkozni, hiszen a világon majdnem minden alapítvány elsősorban adományokból, kisebb részt pályázati úton elnyert eszközökkel tarja fenn működését. "Eszközökkel" - nem elírás. Természetesen a működést eszközökből (azaz pénzből) tartják fenn, de most mi nem a pénzre, hanem különböző tárgyakban megtestesülő eszközökre gondolunk. Alapítványunk működtetéséhez természetesen nekünk is szükségünk van pénzre, amiből szükségszerűen felmerülő kiadásaink fedezni tudjuk, de szívesen elfogadunk olyan "eszközöket" is, melyeket nem feltétlenül pénzért kell megvásárolni. Mire gondolunk? 

 

1. Személyes részvétel az Alapítvány működtetésében. - Igen nagy szükségünk lenne egy nálunk jobb tudással rendelkező honlap szerkesztőre. - Nem különben olyan önkéntesekre, akik tudnak olyan szinten angolul, hogy képesek neurológiai tárgyú angol nyelvű anyagok magyarra fordítására. - Szívesen vennénk olyanok jelentkezését, akik hangfájlba bemondott szövegeinket számítógépen leírnák. 

 

2. Szolgáltatások Fénymásolatok vagy nyomdai sokszorosít ingyenes vagy mérsékelt áron történő) készítése. (Szórólapok, betegtájékoztatók, körlevelek és hasonló nyomdai termékek előállításhoz. Alkalmasint több száz példányban.) CD (esetlek DVD) sokszorosítása több száz példányban. (Esetleg ugyanez hangkazettán és/vagy videokazettán.) 

 

3. Tárgyi eszközök Nagyon hiányzik egy laptop vagy notebook, amit "hordozható irodaként" mindenhova magunkkal vihetnénk. Nem multimédiás szupergépre, hanem egy olyanra gondolunk, amin elmegy a Windows 98 operációs rendszer és az MS Office programcsomag - elviselhető sebességgel úgy, hogy a winchesteren azért az adatok számára is maradj némi hely, CD (esetleg DVD) lejátszóval.. (Linux is megfelel, sőt! Legalább nem lesz szoftver licenc problémánk.) Néhány darab strapabíró CD- (esetleg DVD-) író multimédiás bemutatóink sokszorosításához. Nagy hasznát tudnánk venni egy normál papíros A/4-es (netán A/3-as) másológépnek, amin nagyobb példányszámú másolatot lehet viszonylag rövid idő alatt készíteni. Egy közepes teljesítményű lézernyomtató sem lenne rossz, egy ideig még több nyomtatás készítéséhez elegendő festékkazettával. 4. Irodai segédeszközök és anyagok Erős (esetleg 4 lukas) kézi lukasztó és ugyancsak erős kézi tűzőgép nagyon hiányzik. Tűzőkapocs normál és erős több száz darab. Esetleg egy nyomdai biggelő (hajlító) gép, A/4-es. A/4-es (esetleg A/3-as is) fehér 70 vagy 80 grammos másolópapír szinte korlátlan mennyiségben. A/5-ös boríték nagyon sok, A/6-os is. Írható CD (esetleg DVD) több száz darab. 5. Ha nagyon szeretne segíteni, de a felsoroltak közül semmit sem tud adni, akkor pénzt is elfogadunk, akármilyen keveset, és csak annyit, ami nem megterhelő az Ön számára. Az adomány összegéről adóigazolást állítunk ki, hogy az adomány 30%-át adólapjából levonhassa. Bankszámla számunk: Mit nyújtunk a fentiekért cserében? Minden nyomtatott és elektronikus szolgáltatásunkat a rendelkezésünkre álló eszközök és anyagok mennyiségétől függően (ami kiegészül a pályázati úton elnyert támogatásokkal) alacsony áron (szándékunk szerint ingyen) biztosítjuk az Ön, illetve a rászorulók számára. Az adományokból és más bevételeinkből származó minden kiadványt és szolgáltatást mindenki számára egyenlő mértékben tesszük hozzáférhetővé, kivéve az Alapítványnál önkéntes munkát végzőket, valamint a magukat az alapítvány honlapján regisztrált pártoló tagokat, akik meghatározott mértékű kedvezményben részesülnek. Nem közvetlen rászoruló adományozó kedvezményezett személyt nem jelölhet meg. Minden egyes adományozó nevét (ha csak kifejezetten nem tiltakozik ellene) honlapunkon közétesszük. (Demokratikus elveinknek megfelelően adományozóinkat az adomány mértéke szerint nem szándékozunk rangsorolni.) Vállalkozói, vállalati, intézményi stb. adományozóink részére biztosítjuk a vállalkozás nevének, elérhetőségének, honlapjára mutató hivatkozásnak feltüntetését, igény esetén külön megállapodás keretében cégreklámjának saját honlapunkon történő elhelyezését. A beérkezett adományokról jegyzéket készítünk, melyet honlapunkon az éves pénzügyi beszámoló mellékleteként teszünk közzé.

   A Parkinson beteg közösség számára végzett tevékenységünk további kiterjesztése és színvonalának emelése számos módon támogatható.

    Az Alapítvány céljaira csatlakozás nélkül is teljesíthető befizetés, melyre az adójogszabályok szerint adókedvezmény vehető igénybe. Az Alapítvány támogatható (és azt az Alapítvány kifejezetten igényli) önkéntes munkavégzés formájában is.

   Mód van adókedvezmény igénybevételére jogosító anyagi támogatásra egyszeri adomány és az adó 1 %-a fölötti rendelkezés útján. Közvetlen anyagi támogatás az Alapítvány honlapján közétett bankszámlára fizethető be.

   A Parkinson betegség és kezelése iránt érdeklődő önkéntes segítők a honlapon közzétett címen jelentkezhetnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÓI
 ÉS TÁMOGATÓI

Alapító
SURÁNYI MIKLÓS

okl. kvt. okl. közg.

Elnök
MOLNÁR GYULA
*

Dr. med. univ.


Tiszteletbeli elnökök
Akik nélkül az Alapítvány nem jöhetett volna létre

BIRKMAYER JÖRG G.D. *
Univ.-Prof..Dr.Med.Dr.Chem.

KNOLL JÓZSEF *
academ. Univ.-Prof.Dr.Chem.


Külön köszönet az erkölcsi támogatásért 
Susanna Lindvalnak
,
az EPDA elnökhelyettesének
.

Special thanks for the gracious
support  to the President of NPF
Mr.Jose  Garcia Pedrosa

Szakmai életrajzok

BIRKMAYER JÖRG G.D.
Univ-Prof. Dr.Med. Dr.Chem. A biokémiai tudományok doktora, Bécsi Orvostudományi Egyetem 1968 Az orvosi tudományok doktora, Müncheni Orvostudományi Egyetem

1979 Vendégkutató Prof. M. Bishop (Nobel díj 1989) mellett a San Franciscoi Egyetem Mikrobiológiai Tanszékén 1974 Vendégprofesszor a New York-i Cornell Orvostudományi Egyetemen 1980 Vendégprofesszor a Pekingi Egyetem Orvosi Alaptudományok Intézetében 1989 Vendégprofesszor a Kantoni Egyetem (Kína, Guangzhou) Onkológiai Tanszékén 1995 Müncheni Orvostudományi Egyetem Tumoronkológiai Sejtbiológiai Tanszéké professzora és vezető 1976-1982 Müncheni Orvostudományi Egyetem Sejtbiológiai Tanszék tanársegéd 1968-1970 Müncheni Orvostudományi Egyetem Sejtbiológiai Tanszék fejlesztő munkatárs 1970-1973 Posztdoktorátus a Müncheni Orvostudományi Egyetem Fiziológiai Kémia Tanszékén Pozíciók: 1983-tól Birkmayer Magánlaboratórium, Bécs, tulajdonos és orvosi vezető 1983-tól Evangélikus Kórház, Bécs, Központi Laboratórium vezető 1985-től Vöröskereszt Magánkórház, Bécs, Laboratórium vezető 1983-tól Birkmayer és MEDINFO KFT, Bécs, cégvezető 1985-től MENUCO Inc. New York, elnök

 

KNOLL JÓZSEF
 Az orvostudományok doktora, akadémikus (az MTA rendes tagja), Professor Emeritus

50 évnyi tudományos tevékenység keretében végzett kilenc jelentős tudományos munka, köztük a Parkinson kór, az Alzheimer kór és a depresszió kezelésére, illetve öregedéslassító vegyületként az egész világon ma is használatos első szelektív MAO-B bénítóként világhírűvé vált (-)deprenyl (Jumex vagy Seleglin néven ismert gyógyszer) kidolgozója. (Ez az egyetlen magyar vegyület, mely az egész világon, az USA-ban is törzskönyvezve van, és melyről. 1966-os kidolgozása. óta 3500-nál több dolgozatot írtak.) ˇ Új elmélet kidolgozója a hajtóerőn alapuló viselkedés élettani magyarázatára. ˇ Az első triptamin származékú, a (-)deprenylnél szelektívebb és két nagyságrenddel hatékonyabb szintetikus vegyületcsalád, a (-)-BPAP, kifejlesztője és egy új gyógyszerré történő fejlesztésre legalkalmasabb vegyület farmakológiájának kidolgozója. ˇ A Magyar Farmakológiai Társaság alapító tagja, majd főtitkára, elnöke, majd örökös díszelnöke. ˇ Több jelentős, tudományos munkáért kapott kitüntetés (köztük a Széchenyi Díj) birtokosa. ˇ Számos külföldi egyetemen, akadémián, nemzetközi és nemzeti tudományos társaságokban elnyert kitüntető cím vagy tisztség viselője. Köztük a Royal Society of Medicine (London) és több külföldi farmakológiai társaság, valamint az Osztrák ParkinsonTársaság tiszteleti tagja. - Külföldi egyetemek, ill. akadémiák díszdoktora, tanácsosa vagy elnöke. ˇ 53 szabadalom birtokosa, közel ezer hazai és külföldi publikáció szerzője és szerkesztője. 2 hazai és 10 külföldi folyóirat szerkesztő bizottsági tagja. 24 szakirodalmi kötet szerkesztője. Közel 150 nemzetközi kongresszus, illetve szimpózium előadója, felkérésre vagy egyéni meghívás alapján.

 

Molnár Gyula
dr. med.univ.

Végzettség:
2001 Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészségügyi szakközgazdász diploma
2001 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Általános orvosi diploma
1999-2001 Universitaet Wien, Medizinische Fakultaet

Szakmai tapasztalatok:
2004 - Győr, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Anaesthesiologia –és Intenzív Terápia
2002-2004. Szombathely, Markusovszky Megyei Oktató Kórház Anaesthesiologia –és Intenzív Terápia
1999-2002. Bécs, Professor Birkmayer Laboratorien
A koenzim 1 hatásaival foglalkozó munkacsoportban dolgoztam, ahol közvetlen feladatom a dopamin szintézis serkentésének tanulmányozása volt.

Tanulmányoztam a műtétre kerülő betegek műtét előtti és utáni energiaigényét.

Érdeklődési kör:
Az emberi szervezet energiaháztartásának minél tökéletesebb megismerése, különös tekintettel a koenzim1 hatásaira.

 

 

 

 

 

 

 

CÉGADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK,
HIRDETMÉNYEK


CÉGBEJEGYZÉSI ADATOK

Megnevezés:
Professor Birkmayer Alapítvány a Magyar Parkinson Betegekért

Az alapítvány lajstrom száma:
Pk.A.KH. 60.057/2007/7

Az alapítvány képviselőjének neve:
Dr. Molnár Gyula

A képviseleti jog gyakorlásának módja:
Önálló

Az alapítvány célja, valamint célja szerinti besorolása:
7. Egészségügyi tevékenység
 

    Az alapítvány rendeltetésének megfelelően díjazni fogja azokat,
akik személyes tevékenységükkel közvetlenül segítik
a Parkinson betegekkel kapcsolatos munkáját
Az alapítvány hozzájárul az időskorú vagy magukról
gondoskodni nem tudó betegek szociális gondozásához.

 

Nyílt vagy zárt alapítvány:
Nyílt

A kezelő szervezet tagjainak neve::
Elnök:
 Dr. Molnár Gyula
Tagok: Prof.Dr.Jörg Birkmayer
Surányi Miklós

Az alapító okirat kelte:
2007. május 21.

Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja:
A végzés jogerőre emelkedésének napja.

Közhasznúsági fokozat:
Közhasznú szervezet.


Elérhetőségeink

Az Alapítvány rövidített neve  Prof. B. Magyar Parkinson Alapítvány 

A központi iroda e-mail cime

 parkinsonalapitvany@dpg.hu

50 kB-nál nagyobb levelekhez

 pk_alapitvany@extra..hu

Telefon (üzenetrögzítő is) és sms

  20-950-3803

Postai  küldemények címe

  9023 Győr, Fehérvári út 18.

 Bankszámla száma:

  Erste Bank                   
11600006-00000000-34172650

 

 

Váci Mihály

SZELÍDEN, MINT A SZÉL

Szőkén, szelíden, mint a szél,
feltámadtam a világ ellen,
dúdolva szálltam, ténferegtem,
nem álltam meg - nem is siettem,
port rúgtam, ragyogtam a mennyben,
cirógatott minden levél.

Szőkén, szelíden, mint a szél,
minden levéllel paroláztam;
utamba álltak annyi százan
fák, erdők, velük nem vitáztam:
- fölényesen, legyintve szálltam
ágaik közt, szép suhanásban,
merre idő vonzott s a tér.

Szőkén, szelíden, mint a szél,
nem erőszak s akarat által,
ó, szinte mozdulatlan szárnnyal
áradtam a világon által,
ahogy a sas körözve szárnyal:
fény, magasság sodort magával,
szinte elébem jött a cél.

Szőkén, szelíden, mint a szél,
a dolgok nyáját terelgettem,
erdőt, mezőt is siettettem,
s a tüzet - égjen hevesebben,
ostort ráztam a vetésekben:
- így fordult minden vélem szemben,
a fű, levél, kalász is engem
tagad, belémköt, hogyha lebben,
a létet magam ellen szítom én.

Szőkén, szelíden, mint a szél;
nem lehetett sebezni engem:
ki bántott - azt vállon öleltem,
értve-szánva úgy megszerettem,
hogy állt ott megszégyenítetten
és szálltam én sebezhetetlen:
- fényt tükrözök csak, sár nem ér.

Szőkén, szelíden, mint a szél,
jöttömben csendes diadal van,
sebet hűsít fényes nyugalmam,
- golyó, szurony, kín sűrű rajban
süvített át, s nem fogott rajtam,
s mibe naponkint belehaltam,
attól leszek pusztíthatatlan,
s szelíden győzök, mint a szél.

 
Hirdetmények
 

Pályázati felhívás

 
 

A Professor Birkmayer Alapítvány a Magyar Parkinson Betegekért (Pk.A.KH 60.057/2007/7 cégbejegyzési számú közhasznú civil szervezet, a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium által meghirdetett pályázatokra (a továbbiakban: NCA-pályázat) benyújtandó pályázatának (a továbbiakban: versenypályázat) komplex elkészítésére.

1. A pályázat célja

Olyan minőségű, az NCA-pályázati kiírásoknak és NCA-pályázati útmutatóknak minden vonatkozásban megfelelő versenypályázatok elkészítése, illetve az elkészítésében történő

közreműködés, aminek az eredménye egy olyan versenypályázati dokumentáció, mely a siker maximálisan lehetséges esélyével kerülhet beadásra

2. Az NCA-pályázatok tárgya

A két NCA- pályázat két, látszólag egymáshoz kapcsolódó témát ölel fel, de ugyanakkor egymástól függetlenül, külön-külön készítendők el és nyújtandók be. A két NCA-pályázat tehát se nem kapcsolható össze, se nem hivatkozhat egymásra semmilyen vonatkozásban.

A témák:

  1. Az Alapítvány bemutatkozására szolgáló nyomtatott kiadvány létrehozása

2. Az Alapítvány nyomtatott kiadványának létrehozása és fejlesztése

3. A pályázat részvevői

-               Pályázatíró,

-               PR,

-               Grafikai,

-               Nyomdai

-               Stb.

Vállalkozók, vállalkozások vagy ezek társulásai (a továbbiakban: Vállalkozók).

Preferenciák

A pályázatok elbírálásában előnyt élveznek azok a Vállalkozók, melyek az egyes kiírások minél nagyobb részére tesznek versenyképes ajánlatot. Mindazonáltal az értékelésben a pályázati anyag tartalmának színvonala nagyobb súllyal fog szerepelni.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok a Vállalkozok, melyek más pályázóval is részt vesznek ugyanennek a két NCA-pályázati anyagnak (illetve azok bármelyikének) a kidolgozásában. Erre vonatkozóan a versenypályázatra való jelentkezésben nyilatkozni kell.

A részvétel további feltétele titoktartási nyilatkozat megtétele a versenypályázat kapcsán bármi módon a vállalkozó tudomására jutott bármi nemű információt vagy adatot illetően.

Ugyancsak nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a Vállalkozó vállalja-e az együttműködést egy vagy több másik Vállalkozóval. Ha igen, akkor a közös munka koordinátora a nagyobb értékű feladatot vállaló pályázó lesz. Amennyiben a válasz nemleges, azt sajnos kizáró tényező, és kérjük ebben az esetben ne is jelentkezzenek a pályázatra.

4. A pályázattal elnyerhető megbízás értéke

1.sz. NCA-pályázat: minimum 750.000 Ft, maximum 1.000.000 Ft az első évre

2.sz. NCA-pályázat: minimum 1,125.000 Ft, maximum 1.500.000 Ft az első évre

Előzetes becslésünk szerint az Alapítvány matematikai nyerési esélye >55/x, illetve >34/x, ahol x = az összesen benyújtott NCA-pályázatok száma. (Minél több a beadott pályázat, annál több a versenytárs és annál kisebb a nyerés esélye. Ezt a befolyásolhatatlan kedvezőtlen tényezőt a benyújtott versenypályázat minőségével lehet és kell kompenzálni.)

5. A Vállalkozók jelentkezésének és kommunikációnak a módja

A pályázaton részt venni kívánó Vállalkozók részvételi szándékukat kizárólag elektronikus úton jelenthetik be a parkinsonalapítvany@yahoo.com címen, a jelentkezés elfogadásához szükséges mellékletek csatolásával..  Minden egyéb jellegű kommunikáció ugyanezen a címen zajlik.

Bármely Vállalkozó a jelentkezési határidő lejártáig kérdéseket intézhet az Alapítványhoz, melyeket minden versenytársnak CC. meg kell küldenie és hasonló módon érkezik a válasz is.

A pályázatra történő jelentkezés határideje 2010. május 15. 24:00 óra.

Ajánljuk a minél korábbi jelentkezést, hogy tisztelt Vállalkozóink a pályázati kiírás(oka)t minél hamarabb megkaphassák, tekintve, hogy az NCA-pályázatok beadásának  határideje igen szoros: 2010. május 25.

6. Pályázati kiírások

Mindkét témakörhöz saját, egymástól független Pályázati kiírás tartozik. A pályázaton való részvétel feltétele a megcélzott NCA-pályázati téma pályázati kiírásának megvásárlása. Mindkét kiírási dokumentáció ára egyenként 3.000.- (háromezer) Ft, amit az Alapítvány Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-34172650 sz. számlájára kérünk befizetni vagy átutalni. Mindkét kiírás megvásárlása esetén az ár összesen 5.000,- (ötezer) Ft.

A befizetés megtörténtét a banki bevételi bizonylat vagy nyugta stb. elektronikus (beszkennelt) másolatát a pályázatra történő jelentkezést tartalmazó e-mail csatolmányaként megküldve kell igazolni.

Felhívjuk a tisztelt Vállalkozók figyelmét arra, hogy ne feledkezzenek el megnevezni, hogy melyik témában kívánnak pályázni.

Kérjük, hogy mielőtt megvásárolnák a pályázati kiírásokat, alaposan gondolják át, hogy mire vállalkoznak, mivel az elvárt színvonal nagyon magas, és várhatóan Alapítványunknak nem kevés pályázóval kell felvennie a versenyt. Pénzt pedig visszafizetni nem tudunk.


7. Egyéb

A Vállalkozó a pályázatra történő jelentkezés tárgyú e-mailjének elküldésével elfogadja a fenti feltételeket és tudomásul veszi, hogy az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy bármely pályázatra történő jelentkezést külön indoklás nélkül  elfogadjon vagy elutasítson. 

A jelentkezési határidő lejárta után érkező jelentkezéseket az Alapítvány rendkívüli méltánylást érdemlő esetben elfogadhatja. Ugyanakkor a kérdések feltevésének Vállalkozói joga megszűnik, és a továbbiakban kérdéseket csak az Alapítvány tehet fel, illetve kérheti bármely Vállalkozót, hogy megküldött adatait pontosítsa, különös tekintettel a harmadik fél elfogadtatásával kapcsolatban.

A pályázati folyamat egészére az NCA pályázati szabályai érvényesek, illetve a Ptk. megfelelő rendelkezései.

Budapest, 2010. május 6.                                                        A Prof.B. Magyar Parkinson
                                                                                                 Alapítvány Kuratóriuma